Download Omnichannel in retail (Dutch Edition) by Gino van Ossel PDF

By Gino van Ossel

Gino Van Ossel over het koopgedrag van de klant;;;Winnaar managementboek van het jaar Als retailmanager besef je ten volle dat verandering nodig is. Daarvoor heb je echt geen onheilsprofeten die het einde van de fysieke winkel voorspellen nodig. Toch rijzen er al snel verschillende vragen: Welke richting moet je concreet uit? Waarom volstaat het niet om een webshop te lanceren en de consument toe te laten zijn bestelling op het winkelpunt af te halen? En wat betekent dit voor de merkartikelfabrikant? Wat als er geen winkels meer zouden zijn? Heb je dan als leverancier een probleem? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail, door niet langer de winkel maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists gidst Van Ossel retailers en merkartikelfabrikanten in hun zoektocht naar een juist antwoord op maat van het eigen bedrijf en de eigen region. ‘Gino schrijft zoals hij spreekt: toegankelijk, to the purpose en altijd toepasbaar. Een aanrader voor eenieder die zich met (r)etail bezighoudt.’ - Tijn van Elderen, CEO Brabantia ‘Dit boek is verplichte literatuur voor iedereen met een winkel, voor iedereen die verkoopt aan consumenten en voor iedereen die wil begrijpen hoe een moderne klantenrelatie eruitziet.’ Prof. Steven Van Belleghem, auteur van De dialog supervisor en De dialog corporation, winnaar van de PIM advertising Literatuurprijs Lees hier alle endorsements.

Show description

Read More

Download Mannen alstublieft (Dutch Edition) by Arne Sierens PDF

By Arne Sierens

Mannen alstublieft bundelt drie nieuwe theaterteksten die theatermaker Arne Sierens schreef en maakte voor Compagnie Cecilia: De pijnders (2011), Lacrima (2012) en Poepsimpel (2015). Het zijn stukken voor mannen die uiteraard vooral over vrouwen gaan.

Over ‘Stukken voor Ceclia’ (2008) (Maria Eeuwigdurende Bijstand, Trouwfeesten en processen enzovoorts, Altijd prijs) schreef Fred Six in Ons erfdeel: ‘In het onbetwistbaar volkse idioom met zijn grote plasticiteit schuilen niet alleen poëzie en humor, maar ook een dosis filosofie van het gezond verstand, vermengd met absurde logica. De figuren spreken het dialect van hun ziel. En het is letterlijk through de taal dat ze ons binnentrekken in hun wezen. (…) De humor zit dieper dan de kwinkslagen die zich schalks schuilhouden in de spreektaal. Vaak neemt hij de vorm aan van groteske ironie, die getuigt van zowel ontwapenende naïviteit als schrijnende tragiek.’

Show description

Read More

Download De buitenbeentjeseconomie (Dutch Edition) by Alexa Clay,Kyra Maya Phillips,Ronald Kuil PDF

By Alexa Clay,Kyra Maya Phillips,Ronald Kuil

Leer van de meest succesvolle buitenbeentjes, van wie de resultaten nooit in de officiële cijfers komen

 

Lessen in creativiteit, innovatie, verkooptechnieken en ondernemerschap van buitenbeentjes, zoals kamelenmelkers, piraten, smokkelaars, vervalsers en oplichters.

Bij de grootste pioniers denken de meeste mensen aan Steve Jobs, Thomas Edison, invoice Gates en Henry Ford. the standard suspects. Maar dit boek gaat niet over deze grote namen, het gaat juist over de buitenbeentjes van onze economie. Over mensen van wie je nog nooit hebt gehoord en die internet zulke grote denkers waren als Jobs, Edison en Ford. Vanuit deze verrassende hoek komen reduce in creativiteit, innovatie, verkooptechnieken en ondernemerschap.

De buitenbeentjeseconomie onthult alle ingenieuze reduce van deze buitenbeentjes wereldwijd, aan de hand van 20 verrassende, scherpzinnige en vindingrijke decrease van deze verborgen groep mensen.

 

Alexa Clay en Kyra Maya Philips zijn twee prijswinnende auteurs die schreven voor o.a. Wired Magazine, Harvard company Review, Le Monde, The big apple occasions en The Guardian.

Show description

Read More

Download Eindfeest (Dutch Edition) by Jet van Vuuren PDF

By Jet van Vuuren

De klok tikt door en de tijd dringt.
Niemand kan leven met een moord op zijn geweten, behalve als je bent opgegeven…

Constance is een gescheiden vrouw met een prachtig verbouwde villa in het Gooi, een goedgevulde bankrekening, een creatieve baan en een paar goede vriendinnen. En hoewel ze niet vrijwillig voor haar scheiding heeft gekozen, weet ze er ook zonder guy het beste van te maken.

Dat fijne leven verandert van de een op andere dag wanneer bij Constance kanker wordt vastgesteld en de artsen haar bijna onmiddellijk daarna opgeven. Constance besluit een afscheidsfeest te geven voor een aantal van haar vriendinnen. Met het verschil, dat ze alleen de vrouwen uitnodigt die haar in de steek lieten toen ze ziek werd.

Daardoor krijgt het afscheidsfeest een wrang randje.

Show description

Read More

Download Het grote liedjesboek (Dutch Edition) by Marianne Busser,Ron Schroder,Dagmar Stam PDF

By Marianne Busser,Ron Schroder,Dagmar Stam

Na dertien drukken verschijnt Het grote liedjesboek als heruitgave met splinternieuwe, frisse illustraties van Dagmar Stam. In deze succesvolle bundel staan meer dan honderd liedjes over allerlei onderwerpen waar jonge kinderen mee te maken krijgen. Over logeren, leren fietsen, seizoenen, feestdagen of poppen en beren. Maar ook over lezen en schrijven, gezinsuitbreiding, verliefd zijn en emoties. De melodieën zijn gecomponeerd door Jean van Vugt en liggen goed in het gehoor.

Show description

Read More

Download Het evangelie van Lucifer (De Geus Spanning) (Dutch Edition) by Tom Egeland,Annelies de Vroom PDF

By Tom Egeland,Annelies de Vroom

Archeoloog Bjørn Beltø komt een eeuwenoud manuscript op het spoor, dat hem through religie en mythen, met een tussenstop in Amsterdam, naar de toren van Babel leidt. Het manuscript bevat historische informatie die zo sensationeel is dat er letterlijk een moord voor wordt gedaan. Ook Bjørn Beltø is niet veilig. Een mysterieuze duivelssekte aast op het manuscript. Is er nog wel iemand die Beltø kan vertrouwen? Het evangelie leidt hem naar Irak, waar hij de vondst van zijn leven doet. Een ontdekking die weleens een heel ander licht zou kunnen werpen op de wereldgeschiedenis.

Show description

Read More

Download Het leven en de wonderlijke avonturen van Robinson Crusoe by Daniël Defoe,Cees Buddingh PDF

By Daniël Defoe,Cees Buddingh

In het jaar van verschijnen (1719) werd Robinson Crusoe zeker niet geassocieerd met het style "kinderboek", dat trouwens nog niet bestond. Deze onverdiende devaluatie onderging de roman pas later, eerst door toedoen van Jean-Jacques Rousseau, die gevoelig was once voor pedagogische strekkingen, vervolgens through velerlei ongelukkige bewerkingen.

Robinson Crusoe is de eerste en belangrijkste roman van Daniel Defoe (1659-1731), die tevens de eerste Engelse romanschrijver wordt genoemd. Zijn schepping, onder andere gebaseerd op belevenissen van piratenmatroos Alexander Selkirk, is een van die grote tijdloze meesterwerken uit de wereldliteratuur geworden, zowel door de manier van vertellen – lenig en afwisselend, heel dicht bij de spreektaal – als door de geheimzinnige aantrekkingskracht van het verhaal, dat de zuiverste belichaming is van de wensdroom van ieder mens: helemaal op eigen krachten aangewezen zijn, met niemand iets te maken hebben. Alleen in de natuur – ondanks de fooitjes in de vorm van materiaal en gereedschap die de schrijver hem vanuit het wrak toeschuift – Robinson Crusoe zijn eigen leven, ontdekt de werkelijke waarden en de ongedachte reserves van eigen kracht. Er is iets groots in die figuur met zijn geitenmuts en geweer: hij bedwingt de natuur en is zichzelf genoeg.

In Moll Flanders (Prisma Klassieken three) zou Defoe een vrouwelijke Robinson creëren die zich moest zien staande te houden in de woelingen van het sociale leven.

Show description

Read More

Download Het leven van Apollonius van Tyana (Dutch Edition) by Philostratus,Simone Mooij-Valk PDF

By Philostratus,Simone Mooij-Valk

Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog groepen die Apollonius beschouwen als een belangrijke leraar.

In de eerste eeuw trok filosoof Apollonius van Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn ascetische levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan tot saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en herstelde oude religieuze gebruiken.

Philostratus biografie is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Het leven van Apollonius is een bonte verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Dat alles in een kader van literaire, mythologische en historische toespelingen. Mede daarom is zijn boek door de eeuwen heen veel gelezen.

Show description

Read More