Download Brieven van de Wehrmacht (Oorlogsdomein) (Dutch Edition) by Marie Moutier,Olaf Brenninkmeijer,Olaf Brennnkmeijer PDF

By Marie Moutier,Olaf Brenninkmeijer,Olaf Brennnkmeijer

Tussen 1939 en 1945 schreven miljoenen Duitse soldaten voortdurend naar hun familie, vrienden en geliefden. De jonge historica Marie Moutier brengt in dit boek een omvangrijke selectie samen. Deze brieven, die niet eerder zijn gepubliceerd, laten zien hoe Duitse soldaten de Tweede Wereldoorlog ervoeren.
De correspondentie bestrijkt alle fronten in Europa en Noord-Afrika en de hele ontwikkeling van het clash, vanaf de invasie van Polen tot aan de val van Berlijn. Is de toon aanvankelijk nog optimistisch, na de nederlaag bij Stalingrad en de geallieerde touchdown in Normandië zien de soldaten het steeds somberder in. Hun toenemende wanhoop en ontgoocheling te midden van het brute oorlogsgeweld zijn goed te begrijpen. Tegelijkertijd wordt pijnlijk duidelijk hoezeer velen van rooster waren doordrongen van de nazi-ideologie.

Marie Moutier (1985) is een Franse historica, die onderzoek doet naar het Derde Rijk en de Holocaust. Tevens is zij examine Fellow van Yahad-In-Unum, een organisatie die ooggetuigenverslagen verzamelt van massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor Brieven van de Wehrmacht werkte zij samen met historica Fanny Chassain-Pichon.

Een uitzonderlijk document.– Le Parisien

Dit boek dwingt ons om over de Tweede Wereldoorlog na te denken in meer universele termen dan ons lief is. – Timothy Snyder, auteur van o.a. Bloedlanden.

Show description

Read Online or Download Brieven van de Wehrmacht (Oorlogsdomein) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

De naam van de roos (Dutch Edition)

Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het noorden van Italië. Broeder William Baskerville, een geleerde franciscaner monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de keizer met een smooth diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren tussen de van ketterij verdachte franciscanen en afgevaardigden van de paus.

Zes dagen (Dutch Edition)

Op 29 april 1992 om 15. 15 uur spreekt een jury in l. a. twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in model. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er vallen zestig doden.

Een heel nieuw orgel (Dutch Edition)

Of hij nu over zijn geliefde spreekt, of over de muziek die hij beluistert en de kunst die hij ziet, voor advert Zuiderent is een alledaagse, bijna terloopse aanleiding steeds genoeg om er de poëzie in te ontdekken. Schijnbaar eenvoudig zijn de gedichten in deze bundel, tot de dichter laat zien hoe diep ze reiken: voorbij de melancholie om het ouder worden, voorbij de tristesse van het niet meer bestaan.

Alleen op de wereld (Wereldberoemde verhalen) (Dutch Edition)

Alleen op de wereld is het lievelingsboek van vele kinderen en volwassenen: al honderdvijfentwintig jaar wordt van generatie op generatie het hartverscheurende en ontroerende verhaal voorgelezen over de lotgevallen van de vondeling Rémi. De wereld stort ineen voor Rémi als hij hoort dat vrouw Barberin, die hem jarenlang als haar eigen sort heeft verzorgd, niet zijn werkelijke moeder is.

Extra info for Brieven van de Wehrmacht (Oorlogsdomein) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.09 of 5 – based on 5 votes